06 marca 2024 r. odbyła się w naszej szkole, w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku akcja honorowego oddawania krwi. Uczniowie udowodnili po raz kolejny, że pomaganie mają we krwi. W działaniu udział wzięło łącznie 30 osób. 17 osób podzieliło się bezcennym darem i oddało 7L 650ML!!! krwi.

Gratulujemy i dziękujemy za liczny udział w szczytnej akcji, promocję wzorowej postawy i idei krwiodawstwa. Będziemy kontynuować to wspaniałe działanie, bo warto !!!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️