Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów spożywczych (część 1 - mięso, wędliny; część 2 ryby; część 3 mrożonki; część 4 pieczywo) w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2022 r. o godz. 11.00