Zespół Szkół Ogólnokształcących informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego pn.” Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku z podziałem na 8 części”: 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000501357%2F01