Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku został powołany decyzją Rada Miasta Gdańska (Uchwała nr XLVII/1319/10 z dnia 25 marca 2010 r.) o połączeniu od 1 września 2010 r. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.