Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku powstał decyzją Rada Miasta Gdańska 
(Uchwała nr XLVII/1319/10 z dnia 25 marca 2010 r.) o połączeniu od 1 września 2010 r. 
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz VII Liceum Ogólnokształcące 
im. Józefa Wybickiego 
w Gdańsku.


Szkoła usytuowana jest na działce o powierzchni 22446 m2
Obręb ewidencyjny: 212S [Nr 0712], Nr działki 4/5
Powierzchnia zabudowy: 4 335,3 m2
Powierzchnia użytkowa: 10 774,81 m2
Powierzchnia hali sportowej: 882 m2

Boiska szkolne: 

- boisko „JUNIOR” ze sztuczną nawierzchnią – 1 265 m2
- boisko trawiaste do piłki nożnej – 1 500 m2

Właściciel: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 – Gdańsk