W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)) działają odrębnie od siebie:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego