W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku obowiązują następujące regulaminy:

 1. Regulamin pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3
 2. Regulamin przyznawania nagrody im. Józefa Wybickiego dla najlepszego absolwenta VII liceum ogólnokształcącego w Gdańsku
 3. Regulamin udzielania i organizacji pomocy psycholgiczno-pedagogicznej w ZSO 7.
 4. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ZSO nr 7
 5. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w ZSO nr 7
 6. Regulamin organizacji lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych na pływalni GOS-u w Gdańsku – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 7. Regulamin Dyżurów Nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 8. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 9. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej ZSO 7 w Gdańsku
 10. Regulamin obiektów sportowych w ZSO 7
 11. Regulamin pracowni chemicznej w ZSO 7
 12. Regulamin pracowni informatycznej w ZSO 7
 13. Regulamin wycieczek i imprez szkolnych w ZSO 7
 14. Kodeks etyki
 15. Regulamin przyznawania stypendium Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
 16. Regulamin Stypendium Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego
 17. Informacje o najważniejszych procedurach postępowania w ZSO 7
 18. Regulamin biblioteki szkolnej VII Liceum Ogólnokształcącego
 19. Regulamin Pracy ZSO 7
 20. Regulamin boiska szkolnego
 21. Regulamin Samorządu Uczniowskiego VII LO
 22. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 23. Regulamin zwrotu kosztów biletów jednorazowych na przejazdy służbowe
 24. Schemat komunikacji między pracownikami szkoły
 25. Regulamin ZFŚS
 26. Regulamin wydawania mLegitymacji szkolnej ZSO7
 27. Regulamin korzystania z szatni szkolnej LO